REGULAMENT CONCURS

“ Moștenire de familie”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI AMBALAJELE PARTICIPANTE

SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

SECȚIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE

SECȚIUNEA 8. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

SECȚIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI

SECȚIUNEA 10. CLAUZE DIVERSE ALE PROMOȚIEI

SECȚIUNEA 11. PERSOANE AFLATE ÎN IMPOSIBILITATEA FIZICĂ DE A SE DEPLASA

SECȚIUNEA 12. RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE

SECȚIUNEA 13. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

SECȚIUNEA 14. TAXE ȘI IMPOZITE

SECȚIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

SECȚIUNEA 16. LITIGII